Op 3 november heeft de overheid bepaald dat het versoepelende beleid voor uitstel van betaling van belastingaanslagen wordt verlengd.

Tot 1 januari 2021 hebben ondernemers de mogelijkheid om bijzonder uitstel aan te vragen. Dit geldt zowel voor de ondernemers die nog niet eerder om uitstel hebben verzocht als voor de ondernemers die nogmaals uitstel willen aanvragen.

Wanneer het bijzonder uitstel wordt verleend, ontvangen ondernemers uitstel voor de betaling van belastingen waarvoor zij vanaf 12 maart 2020 aangifte hebben gedaan en/of aanslagen hebben ontvangen.

Hoe deze verlenging van het bijzondere uitstel van betaling verhoudt tot de reikwijdte van de betalingsregeling van 36 maanden is niet geheel duidelijk. Het lijkt erop dat nog steeds om verlenging van het bijzondere uitstel moet worden gevraagd wanneer de ondernemer de wens heeft om ook pre-coronaschulden te laten vallen in de betalingsregeling.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners