Wat kunt u doen om verschuldigde belastingrente te beperken?

Met ingang van 2014 zijn de belastingrentepercentages fors verhoogd.

De belastingrente voor de inkomstenbelasting wordt gelijkgesteld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4 procent. Momenteel bedraagt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties 3 procent.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt gelijkgesteld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8 procent. Momenteel bedraagt de wettelijke rente voor handelstransacties 8,25 procent.