Hebt u een aanslag inkomstenbelasting ontvangen? En vindt u dat u te veel belasting over uw spaargeld moet betalen? Dan hoeft u daartegen geen bezwaar te maken.

Veel mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Zij zijn het er niet mee eens dat zij belasting moeten betalen over een verondersteld rendement van 4% over de waarde van hun bezittingen en schulden in box 3. Zij vinden dat 4% te veel is als het om spaargeld gaat.

De Belastingdienst heeft – in overleg met de Bond voor Belastingbetalers – besloten deze kwestie voor te leggen aan de hoogste rechter.

Als de hoogste rechter vindt dat een verondersteld rendement van 4% over spaargeld inderdaad te hoog is, dan passen wij alle aanslagen met een dagtekening van 14 mei 2015 of later automatisch aan. Dat doen we ook als u geen bezwaar hebt gemaakt.