Per 1 juli moeten grote bedrijven een maximale betalingstermijn van zestig dagen hanteren naar mkb-bedrijven en zzp’ers. Vanaf die datum wordt de gewijzigde Wet (uiterste) betaaltermijnen van kracht.