Uit het op 22 september 2014 ingediende wetsvoorstel blijkt dat de vier verschillende VAR-verklaringen worden vervangen door één nieuwe verklaring: de Beschikking Geen loonheffing (BGL). De opdrachtnemer vraagt via een interactieve webmodule de verklaring aan. Hij ontvangt een beschikking waarin gedetailleerd is weergegeven welke omstandigheden zijn meegewogen. De opdrachtgever moet die gegevens – voorafgaand aan het geven van de opdracht – controleren, bijvoorbeeld of het juist is dat de opdrachtnemer geen betaling krijgt bij ziekte, of dat de opdrachtnemer inderdaad zijn eigen gereedschap gebruikt. De BGL vrijwaart de opdrachtgever van naheffingen loonbelasting en premies. Bij fraude is dat uiteraard niet zo.